Nuorodos

Vadovaujantis šiuolaikine vaiko ugdymo(si) samprata, pagrindiniai ugdymo principai, tikslai, turinys bei taikomi ugdymo metodai orientuoti į vaiko asmenybės ugdymą(si) ir sklaidą, sudaromos palankios sąlygos vaikui būti vaiku, turėti laimingą vaikystę, žaisti, eksperimentuoti, bendrauti, patirti, atrasti, aktyviai reikštis įvairiomis meninės raiškos priemonėmis, būti pripažintam.

Bendradarbiaujant su šeima siekiama užtikrinti lengvą ir harmoningą vaiko perėjimą iš šeimyninės aplinkos į ikimokyklinę įstaigą, skatinama ankstyvoji vaiko socializacija.

Įstaiga orientuota į vaiką ir jo šeimą, padeda auginti vaiką kūrėją, atskleidžiant jo unikalumą, sudarant prielaidas sėkmingam vaiko mokymuisi mokykloje.